Işe kabul etmek

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Gowy hünär ussatlygy hünärmen üçin iň esasy talapdyr.Hünär etikasynyň iň esasy ugry, şahsy bähbitler üçin kompaniýanyň bähbitlerine zyýan bermek däl.

Jogapkärçilik, wezipe derejesine garamazdan söz ýaly agyr.Özleri üçin jogapkär bolmak, jemgyýet üçin jogapkär bolmak üçin jogapkärli adamlar, sözleriniň we amallarynyň netijelerine üns bermäge taýyn we götermäge ukyply.Işdäki her bir adam öz jogapkärçiligini öz üstüne alýar we kompaniýanyň gurluşygy berk bolar.