Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

Jinjiang dingxin galyp, LTDHytaýyň fujian welaýaty, jinjang şäheri, anhai şäheri, demirgazyk halka ýoly, tonggu ýoly, 3-nji ýerde ýerleşýär.PVC, TPR, TPU guşak galyplaryny we dürli plastmassa galyplarynyň dizaýnyny we ösüşini ösdürmekde ýöriteleşendir.Kompaniýa ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň biri hökmünde önümçiligi, satuwy, satuwdan soňky hyzmatyny kesgitledi.Kompaniýada ýokary hilli inersenerler, tehnikler we ösen enjamlar topary bar, şol bir pudakda güýçli bäsdeşlik ukyby bar.
Ding xin, "tehnologiki innowasiýa" kompaniýanyň durnukly we sagdyn ösmegi üçin ýeke-täk hereketlendiriji güýç bolup durýar.Döredileli bäri kompaniýa innowasiýa ösüşine we hil dolandyryşyna uly ähmiýet berýär.Hünärmen, hünärmen, hünär tehniki güýji, baý önümçilik we gaýtadan işlemek tejribesi we gaýtadan işleýän merkezi bolmaly.CNC maşyn gurallary ösen enjamlar, ýokary hilli önümler.

about

Içerki we daşary ýurtly müşderileriň doly ykrar edilmegi üçin ajaýyp önümiň hili we ýokary hilli we täsirli hyzmaty bolan Dingxin galyndysy.Önümler Bangladeşe, Indoneziýa, Wýetnam, Päkistan, Russiýa, Braziliýa we Eastakyn Gündogara eksport edilýär.

“Dingxin mold Co., LTD” has gowy geljegi döretmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyga taýyn!